Thursday, January 28, 2010

Manhaj Perjuangan Rasulullah s.a.w

Manhaj Perjuangan Rasulullah SAW
MANHAJ PERJUANGAN RASULULLAH SAW DAN PARA SAHABAT

Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa Rasulullah Saw itu adalah teladan yang baik bagi kita. Salah satu dari sekian banyak hal yang harus kita teladani dari beliau dan para sahabatnya adalah dari sisi perjuangan menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Ini menjadi amat penting dalam upaya mencapai sukses dalam mencapai kejayaan umat sebagaimana sukses yang telah diraih oleh Rasul dan para sahabatnya. Untuk berjaya maka perlulah kita contohi orang-orang yang telah terbukti kejayaannya. Dan tidak ada kejayaan yang lebih besar yang diraih melainkan kejayaan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW.

Dalam menuruti jejak-jejak manhaj perjuangan Rasulullah SAW, sekurang-kurangnya ada enam faktor yang harus kita kenang dan kita teladani dari perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw dengan para sahabatnya demi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat.

1. Perancangan Yang Matang.

Perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw menghadapi banyak kesulitan. Meskipun perjuangan Rasulullah SAW kalau mendapatkan kesulitan akan memperoleh pertolongan dari Allah Swt, tetapi Rasulullah Saw dalam perjuangannya tidak berserah bulat kepada pertolongan Allah itu lalu beliau santai-santai saja. Sama sekali tidak. Tapi beliau justeru membuat perancangan yang matang tentang strategi perjalanan hijrah agar halangan dan rintangan mampu dihapuskan dan diungkai menjadi seminima yang mungkin. Perancangan yang matang itu misalnya dengan ditugaskannya Ali bin Abi Talib untuk tidur di tempat tidur Nabi untuk mengelirukan orang-orang kafir yang hendak membunuh Nabi. Perancangan yang matang juga nampak apabila Rasulullah tidak terus berangkat menuju ke Madinah, tapi beliau singgah dulu di gua Tsur selama 3 hari untuk menyulitkan percarian terhadap Nabi yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Begitu juga sebelumnya, Rasul telah mengutus Mush’ab bin Umair untuk berda’wah ke Madinah guna mendapatkan peluang berhijrah bila tingkat permusuhan orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dan banyak lagi siri-siri perancangan yang matang dalam kaitan hijrah.

Itu semua merupakan suatu isyarat dari Rasulullah Saw bahawa perjuangan harus dilakukan dengan perancangan yang matang, agar matlamat perjuangan dapat dihidangkan kepada anak usrah dan masyarakat dengan mudah dan jelas, serta rintangan dapat dikurangkan seminima mungkin, untuk perjuangan berjalan lancar.Perancangan yang matang hanya akan terhasil dari manusia yang bijaksana dan mempunyai pemikiran yang bukan saja mengaku global tetapi juga menzahirkan keglobalan dalam tingkah laku, amal perbuatan. Seandainya mulut saja mengaku global, tetapi keglobalannya sehingga tidak mengendahkan dosa-dosa kecil, globalnya hanya di dunia dan tidak di akhirat. Orang yang berpemikiran global, tindak tanduk perancangan di dunia, akan dimulai dengan matlamat di akhirat. Kalau matlamat di akhirat tidak diendahkan dalam melakukan perancangan, cananglah keglobalan itu ke seluruh pelusuk dunia, tiada nilai di sisi Allah dan Rasul-Nya.

2. Kerjasama Yang Baik.

Dalam hijrah amat nampak bagi kita bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahu membahu dan Saidina Ali karamallahu wajhahng berkerjasama yang baik. Rasulullah SAW telah meangagih-agihkan tugas yang sesuai dengan bakat dan kepakaran masing-masing dan para sahabat menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya.

Tak ada dikalangan para sahabat yang iri hati dengan sahabat yang lain. Mana ada di kalangan para sahabat Rasulullah SAW apabila seorang sahabatnya berjaya dalam melaksanakan titah perintah Allah dan Rasulullah SAW-Nya, maka sahabat yang seorang lagi iri hati, menuduh sahabat yang berjaya melaksanakan tanggungjawabnya adalah salah. Lebih dahsyat sahabat itu memfitnah sahabat yang berjaya tersebut ?

Setiap arahan Rasulullah SAW, kesemuanya diterima dan dilaksanakan dengan baik meskipun risikonya sangat besar. Misalnya, Saidina Ali karamallahu wajhah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk tidur di tempat tidur baginda, ini merupakan tugas yang risikonya sangat tinggi bila dilaksanakan kerana Rasulullah SAW adalah orang yang sedang dalam anacaman pembunuhan dari orang kafir dan ketika orang-orang kafir menggeledah kamar tidur Nabi SAW dan yang mereka dapati hanya Saidina Ali karamallahu wajhah lalu Saidina Ali karamallahu wajhah ditanya tentang dimana Nabi SAW berada; dengan keberanian yang hebat Saidina Ali karamallahu wajhah menjawab tidak tahu --meskipun sebenarnya dia tahu-- dan Saidina Ali karamallahu wajhah akhirnya harus mengalami siksaan dari orang-orang kafir. Inilah nilai sebuah persahabatan. Mereka menjadikan diri mereka sebagai sahabat kepada Rasulullah SAW, bukannya kenalan.

Saidina Umar bin Khattab Al Farouq juga mendapat tugas dengan risiko yang berat, yakni membentuk peperangan psychology dengan mengatakan: “siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan isterinya menjadi janda, cegahlah aku, kerana aku akan segera menyusul Nabi SAW berangkat ke Madinah”. Ungkapan Umar Al Farouq ini membuat orang-orang kafir menjadi hairan; bilakah Muhammad pergi ke Madinah, padahal beliau masih di kota Mekah.

Begitu juga Saidina Abu Bakar As Siddiq As Siddiq juga bertugas menjadi pendamping Rasulullah SAW yang setia meskipun risikonya juga sangat besar, apalagi Nabi SAW mau dibunuh yang seandainya mereka tahu dimana Nabi SAW bersembunyi, tentu Saidina Abu Bakar As Siddiq juga akan dibunuh oleh mereka. Tapi Saidina Abu Bakar As Siddiq tetap menjadi pendamping Rasulullah SAW dalam persembunyiannya di gua Tsur selama tiga hari, bahkan anak-anak Saidina Abu Bakar As Siddiq juga memberikan sokongan penuh dalam kerjasama yang baik, mereka membawakan makanan dan memberikan informasi-informasi penting untuk Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar As Siddiq.

Itulah diantara contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah bekerjasama dengan baik dalam perjalanan hijrah itu. Ini juga menjadi isyarat bagi kita bahwa perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Sehebat manapun kualiti orang itu, makanya diperlukan lebih ramai orang-orang yang berkualiti dalam perjuangan agar perjalanan perjuangan menjadi lebih lancer. Dan orang yang banyak itu harus bekerjasama sebagaimana bangunan yang saling kuat menguatkan dan lengkap melengkapi, inilah memang model perjuangan yang disenangi oleh Allah Swt sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an yang artinya: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh (QS 61:4).

3. Pengorbanan Yang Besar.

Hijrah Nabi SAW dan para sahabatnya ke Madinah juga memberikan contoh kepada kita betapa yang namanya perjuangan itu memang menuntut pengorbanan, baik pengorbanan harta, jiwa, tenaga, pikiran, waktu dan perasaan. Dengan perasaan yang berat, Nabi SAW dan para sahabatnya harus ikhlas meninggalkan kampung halaman dan keluarga, Saidina Ali karamallahu wajhah bin Abi Talib dan Asma binti Saidina Abu Bakar As Siddiq terpaksa menanggung derita penyiksaan yang dilakukan orang-orang kafir terhadap dirinya dengan sebab menjaga rahsia tempat persembunyian Nabi SAW dan Saidina Abu Bakar As Siddiq di gua Tsur.

Saidina Abu Bakar As Siddiq sendiri berkorban dengan semua harta yang dimilikinya sebagai bekal dalam perjalanan jauh menuju Madinah, sementara sahabat-sahabat Nabi SAW yang berada di Madinah dengan keikhlasan yang tiada terkira siap mengorbankan kepentingan-kepentingan peribadi dan keluarga mereka guna menolong sahabat-sahabat dari Mekah dan itu pula sebabnya mengapa mereka disebut sebagai kelompok ANSAR yang ertinya penolong.

Dengan pengorbanan yang besar itulah, perjuangan insya Allah akan mencapai hasil yang maxima, sedang orang-orang yang berkorban dengan penuh keikhlasan telah dijamin oleh Allah terhindar dari azab neraka yang pedih dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Tanyalah kepada diri kita, apakah kita sudah pun mengorbankan rasa nikmat dalam melakukan maksiat dan kemungkaran demi memperjuangkan Islam ? Allah berfirman yang ertinya:

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya (QS 61:10-11).

Di dalam ayat yang lain, Allah Swt menegaskan tentang jaminan syurga itu, Allah berfirman yang artinya:

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka (QS 9:111).

4. Keikhlasan yang tulus.

Hijrah merupakan perjalanan yang jauh, mencengkam dan sulit. Oleh kerana itu hijrah harus dilaksanakan dengan niat ikhlas agar kesungguhan kita terserlah demi Allah dan Rasul-Nya. Tanpa kesungguhan, tidaklah mungkin hijrah itu mampu terlaksana. Begitu juga dengan perjuangan. Keikhlasan itu perlu dalam perjuangan, kerana keikhlasan akan mencetus daya dorong untuk menzahirkan kesungguhan dalam perjuangan. Segala ujian musibah dan kesukaran dalam perjuangan akan dihadapi dengan sabar dan redha. Segala nikmat yang diperolehi sepanjang melalui jalan jihad, akan disyukuri dan diagih-agihkan nikmat tersebut sesame sahabat perjuangan yang lain. Andainya kita berjuang untuk mendapatkan perempuan, maka perempuanlah yang kita perolehi, bukannya kasih saying Allah dan rasul-Nya. Andainya kita berjuang agar orang mengatakan kita alim dan punya ilmu yang tinggi, maka gelaran anugerah manusialah yang kita perolehi. Itu pula sebabnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang sangat kita kenal:

Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya dan yang teranggap bagi tiap orang apa yang ia niatkan. Maka siapa yang berhijrah semata-mata kerana taat kepada Allah dan Rasulullah SAW-Nya, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulullah SAW-Nya. Dan siapa yang hijrah kerana kerana keuntungan duniawi yang dikejarnya atau kerana perempuan yang akan dikahwininya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niat hijrah kepadanya (HR. Bukhari dan Muslim).

Tanpa keikhlasan dalam perjuangan, maka dengan ketidak ikhlasan kita itulah kita berburuk sangka dengan orang yang lebih mampu memperjuangkan hukum Allah. Dengan ketidak ikhlasan kita itu jugalah kita berani menuduh orang yang berusaha menegakkan Islam tetapi tidak sealiran dengan kita sebagai sesat. Dan kerana ketidak ikhlasan kita jugalah, kita mengelabui mata masyarakat dengan teori global yang pada hakikatnya adalah jumud. Hakikatnya kita sudah pun tertapis dari senarai orang-orang yang memperjuangkan hukum-hakam Allah.

5. Persaudaraan Yang Indah.

Setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah, sambutan luar biasa ternyata diperlihatkan oleh orang-orang Madinah, bahkan Rasulullah SAW sendiri sampai bingung harus tinggal dimana, bingung bukan kerana tidak ada tempat untuk baginda, tapi bingung kerana hampir semua orang Madinah menginginkan agar Rasulullah SAW menetap di rumah mereka. Oleh kerana itu Rasulullah SAW menyatakan “ biarkan unta ini berhenti, dimana dia berhenti, disitulah saya akan menetap.” Para sahabat yang lain juga diterima dengan senang hati untuk menetap di rumah kaum muslimin Ansar di Madinah, bahkan ada diantara orang-orang Ansar itu yang membahagikan hartanya menjadi dua untuk diberikan kepada orang Muhajirin serta menyiapkan jodoh seorang wanita yang soleha untuk diperisterikan sahabatnya dari kaum Muhajirin.

Inilah nilai ukhwah di kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Nilai ukwah yang ditunjukkan, tidak pernah menghalalkan yang haram. Nilai persaudaraan yang ditunjukkan bukanlah bermakna menjaga hati kawan yang melakukan kemungkaran dan berusaha menutup kemungkaran kawan sambil menafikan hukum yang telah diturunkan Allah. Sebaliknya berusaha membantu sahabatnya untuk menguatkan asas keimanan. Agar setiap suruhan Allah dapat dilaksanakan dengan hati yang tenang. Agar setiap larangan Allah dapat ditinggalkan walaupun nafsu masih berselera melakukannya.

Persaudaraan yang indah itu diperkukuh lagi oleh Rasulullah SAW dengan dibangunnya sebuah masjid yang kemudian diberi nama dengan masjid Nabawi, masjid yang difungsikan sebagai pusat pembinaan umat dan persaudaraan kaum muslimin merupakan sesuatu yang dibinanya.Bermula di masjidlah tarbiah dan ta'alim dilaksanakan. Maka role model kepada sistem kemasyarakatan dirancang, seterusnya perlaksanaannya dizahirkan oleh para sahabat. Para sahabat berfungsi berdasarkan bakat dan kepakaran di bidang masing-masing tanpa mempunyai rasa iri hati, hasad dengki, riyak dan ujub. Kesemuanya tunduk dan sujud kepada Allah SWT kerana mereka sedar hanya Allah tempat dipohon segala anugerah.

Ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW bahwa perjuangan yang berat dalam menegakkan ajaran Islam mesti ditopang dengan ukhuwah dikalangan kaum muslimin. Bila tidak disokong dengan ukhwah, meskipun potensi yang dimiliki oleh kaum muslimin sedemikian besar, tanpa ukhuwah akan membuat kaum muslimin menjadi tidak bermaya sehingga mudah dipermainkan oleh orang-orang kafir. Tanpa ukhwah, maka tercetuslah krisis. Tersenyumlah musuh Islam menanti masa untuk menangguk di air keroh.

6. Kebanggan Sebagai Muslim.

Sambutan yang sedemikian hangat, persaudaraan yang sedemikian indah dan kokoh serta pembangunan kota Madinah yang berhasil dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya membuat kaum muslimin baik dari muhajirin maupun ansar semakin memiliki kebanggan sebagai muslim. Kebanggan sebagai muslim ini merupakan modal yang sangat bererti bagi perjuangan selanjutnya dan ini memang betul-betul terjadi.

Maka dengan kemajuan yang dicapai oleh kaum muslimin membuat orang-orang kafir Quraisy iri dan dengki, merekapun akhirnya meniup kembali api permusuhan dan dua tahun sesudah hijrah itulah meletus perang yang pertama antara kafir dengan muslim.

Perang sebenarnya sudah dihindari oleh Nabi SAW dengan hijrah ke Madinah, tapi kalau sudah hijrah mereka tetap saja menyerang, apa boleh buat; kalau musuh sudah menyerang tak pantas lagi kita lari. Dan peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan inilah pendirian para pejuang. Seandainya kita sudah berusaha mengelakkan api permusuhan demi membina asas keimanan dan ukhwah, tetapi jika kita terus-terusan diserang sehingga menggugat usaha kita memperkemaskan asas keimanan kita, maka pertahankanlah usaha yang telah kita rintis. Jangan sampai role model yang sedang kita usahakan dihancurkan oleh manusia-manusia durjana yang ingin melihat kemungkaran merajalela di muka bumi Allah. Maka persiapkanlah diri kita untuk berhadapan dengan mereka yang ingin merosakkan keimanan kita.

Ini juga sebuah isyarat bagi kita bahwa kebanggan sebagai muslim itu memang sangat diperlukan agar seseorang bersedia menghadapi sebarang permasalahan sebagai seorang muslim. Kerana itu Allah memperingatkan kita agar tidak putus asa sebagai seorang muslim. Allah berfirman yang ertinya:

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman (QS 3:139).

Jadi saudara dan saudari sahabat seperjuangan sekelian. Saya menyeru kepada diri saya dan saudara-saudari, berjuanglah demi kemuliaan Islam. Harungilah ranjau halangan dalam perjuangan dengan sabar dan redha. Kuatkanlah pautan hati dengan Allah, agar kita merasa nikmat dalam penderitaan perjuangan ini. Semoga kita beroleh syurga dan kebahagiaan sebagai tempat rehat kita di akhirat.

F.r.i.e.n.d.s


F.r.i.e.n.d.s

If you Love someone,
Put their name in a circle,
Instead of a heart,
Because hearts can break,
But circles go o­n forever.

Everyone hears what you say.
Friends listen to what you say.
Best friends listen to what you don't say.
If all my friends were to jump off a bridge,
I wouldn't jump with them,
I'd be at the bottom to catch them.
Don't frown,
Because you never know who's falling in love with your smile!
If you judge people, you have no time to love them.

Be kind,
For everyone you meet is fighting a harder battle.
It may take o­nly a minute to like someone,
Only an hour to have a crush o­n someone
And o­nly a day to love someone
But it will take a lifetime to forget someone.
Enthusiasm is contagious.
You might cause an outbreak and affect many.
Yesterday is the history,
Tomorrow is a mystery.
Today is a gift,
That is why it is called the present.
Dance like nobody's watching,
and love like it's never gonna hurt.

Gadisku


Gadisku,
Sesungguhnya kejadianmu terlalu unik,
tercipta dari tulang rusuk Adam yang bengkok menghiasi taman-taman indah lantas menjadi perhatian sang kumbang.
Kau umpama sekuntum bunga,harum aromamu bias menarik sang
kumbang untuk mendekatimu.
Namun...tidak semua bunga senang didekati sang kumbang
lantaran duri yg memagari diri,umpama mawar merah,darijauh sudah terhidu keharumannya.
Penahan warnanya yg terselah indah mengundang kekaguman kepada sang kumbang berfikir beberapa kali untuk mendekatinya.

Gadisku,
Aku suka sekiranya kau seperti mawar aspirasi setiap mujahadah.
Bentengilah kubu dirimu dengan perasaan MALU YG BERTUNJANGKAN KEIMANAN DAN KEINDAHAN TAKWA KEPADA ALLAH...
HiASILAH WAJAHMU dengan titisan wuduk.
INGATlAH CIRI-CIRI SEORANG WANITA SOLEHAH IALAH DIA TIDAK MELIHAT LELAKI DAN LELAKI TIDAK MELIHAT KEPADANYA.
Sesuatu yg tertutup itu lebih berharga jika dibandingkan dengan sesuatu yg terdedah,umpama sebutir permata yg didedahkan untuk perhatian umum dengan suatau permata yg diletakkan dalam bekas tertutup.
Sudah pasti keinginan naluri lebih kuat untuk melihat sesuatau yg tersembunyi,melebihi sesuatu yg terdedah.
WANITA SOLEHAH yg patuh dan taat
kepada AL-Khaliq dalam melayari liku-liku kehidupannya adalah harapan setiap insan yg bernama Adam.
Namun segalanya memerlukan pengorbanan dan
mujahadah yg tinggi kerana bertentangan dengan nafsu serakah yg bersarang dalam dirimu.
Lebih-lebih lagi dgn title gadis yg engkau miliki,sudah pasti darah
mudamu mencabar rasa keimanan yg ada.
Namun ingatlah gadisku...sesiapa yg
inginkan kebaikan,maka Allah akamn memudahkan jalan-jalan baginya ke arah itu.
Yang penting gadisku engkau miliki azam,usaha,dan istiqamah..

Gadisku,
Akuilah dirimu menjadi fitnah kpd kebanyakan lelaki.
Seandainya PAKAIAN MALUMU KAU TANGGALKAN DARI TUBUHMU,maka sudah tidak ada perisai yg
dapat membetengimu.
Sesungguhnya Nabi ada mengatakan bahaya dirimu"tidak ada suatu fitnah yang lebih besar,yg lebih bermaharajalela selepas wafatku
terhadap kaum lelaki selain fitnah yg berpunca dari kaum wanita."
Oleh itu gadisku,setiap langkah dan tindakanmu hendaklah berpaksikan al-Quran dan As-Sunah.
Jgn biarkan sekali sesiapa mengeksploitasikan dirimu untuk kepentingan tertentu.
Seseungguhnya Allah Taala telah mengangkat martabatmu setaraf kaum Adam.
Kau harapan ummah dalam melahirkan para mujahid dan mujahidah yg bakal menggocang dunia dgn sentuhan lembut tanganmu.

Gadisku,
Dalam hidupmu engkau ingin menyayangi dan disayangi.
Itulah fitrah semulajadi setiap insan,namun ramai antara kaummu yg tewas kerana CINTA....bercinta tidak salah,tetapi memuja cinta itu salah.Ini adalah kerana,KERANA CINTA MANUSIA SANGGUP MENJUAL AGAMA DAN KERANA CINTA MARUAH TERGADAI
.Gejala murtad serta keruntuhan moral muda-mudi sebahagian besarnya kerana cinta.Benarlah SABDA RASULULLAH SAW MEMBAWA MAKSUD,"Sesungguhnya cinta itu buta"
Cinta itu mampu membutakan mata dan hatimu dalam membezakan perkara yg hak dan bathil,jika engkau meletakkan cinta itu atas dasar nafsu semata-mata dan bukan kerana ALLAHSWT.
Sebelum engkau mendekati cinta,cintailah dirimu terlebih dahulu.
Cintailah dirimu yg unik itu dgn mengkaji hakikat kejadianmu
yg begitu simbolik.
Asal kejadian dari setittis air yg tidak berharga,lalu mengalami proses pembetukan yg sempurna hasil rencana ALLAH.
Semoga perasaan sebegitu dapat melahirkan rasa keagungan dan kehebatan terhadap ALLAH dan dgn itu,akan timbul CINTADAN KASIHMU TERHADAP PENCIPTAMU..

Gadisku,
Menyintai ALLAH DAN RASUL MELEBIHI CINTA TERHADAP MAKHLUK ADALAH CINTA YG HAKIKI DAN ABADI

Hawa

Hawa....
Sadarkah engkau sebelum datangnya sinar islam , kita dizalimi ,hak kita
dicerobohi , kita ditanam hidup - hidup , tiada penghormatan walau secebis
oleh kaum adam , tiada nilai dimata adam ,kita hanya sebagai alat untuk
memuaskan nafsu mereka .
Tapi kini bila rahmat islam menyelubungi alam , bila sinar islam berkembang
, derajat kita diangkat , maruah kita terpelihara , kita dihargai dan
dipandang mulia , dan mendapat tempat disisi Allah sehingga tiada sebaik -
baik hiasan didunia ini melainkan wanita solehah .

Wahai Hawa...
Kenapa engkau tak menghargai nikmat iman dan islam itu
Kenapa mesti engkau kaku dalam mentaati dalam ajaranNya
Kenapa masih segan mengamalkan isi kandungannya dan kenapa masih ragu dalam
mematuhi perintahNya ?

Wahai Hawa ..
Tangan yang menggoncang buaian boleh menggoncang dunia
Sadarlah hawa kau dapat menggoncangkan dunia dengan melahirkan manusia
yang hebat yakni yang soleh dan solehah
Kau bisa menggegar dunia dengan menjadi istri yang taat serta memberi
dorongan dan sokongan pada suami yang sejati dalam menegakkan islam di mata
dunia ,

Tapi Hawa...
Jangan sesekali kau coba menggoncang keimanan lelaki dengan lembut tuturmu
, dengan ayu wajahmu , dengan lenggok tubuhmu , jangan kau menghentak -
hentak kakimu untuk menyatakan kehadiranmu

Jangan Hawa ...
Jangan sesekali coba menarik perhatian kaum adam yang bukan suami .
Jangan sesekali menggoda lelaki yang bukan suamimu , karena aku khawatir ia
mengundang kemurkaan dan kebencian Allah .
Dan memberi kegembiraan pada syaitan karena wanita adalah jala syeitan ,
alat yang diekplotasikan oleh syeitan untuk menyesatkan adam .

Hawa ..
Andai engkau masih remaja , jadilah anak yang soleh begi ibu bapakmu ,
Andai engkau sudah bersuami jadilah istri yang meringankan beban suammimu ,
Andai engkau seorang ibu didiklah anakmu sampai ia tak gentar
memperjuangkan
ad-adien Allah .

Hawa ...
Andai engkau belum menikah , jangan engkau risau akan jodohmu ,
Ingatlah hawa janji Tuhan kita , wanita yang baik adalah untuk lelaki yang
baik .
Jangan engkau menggadaikan maruahmu hanya semata - mata karena seorang
lelaki,
Jangan engkau memakai pakaian yang menampakkan yang menampakkan susuk
tubuhmu hanya untuk menarik perhatian dan memikat kaum lelaki , karena kau
bukan memancing hatinya tapi merangsang nafsunya .

Hawa ..
Jangan memulakan pertemuan dengan lelaki yang bukan muhrim
Karena aku khawatir dari mata turun kehati , dari senyuman membawa kesalam
, dari salam cenderung kepada pertemuan ...takut lahirnya nafsu kejahatan
yang menguasai diri .

Hawa ...
Lelaki yang baik tidak melihat paras rupa
Lelaki yang soleh tidak memilih wanita karena keseksiannya .
Lelaki yang warak tidak menilai wanita melalui keayuannya , kemanjaannya
serta kemampuannya menggoncang keimanan mereka

Tetapi Hawa..
Lelaki yang baik akan menilai wanita melalui akhlaknya , pribadinya , dan
ad-diennya .
Lelaki yang baik tidak menginginkan sebuah pertemuan dengan wanita yang
bukan muhrimnya , karena ia takut memberi kesempatan pada syeitan untuk
menggodanya
Lelaki yang warak juga tak mau bermain dengan cinta sebabnya dia tahu apa
tujuan dalam sebuah hubungan antara lelaki dan wanita yakni PERNIKAHAN

Oleh itu Hawa ..
Jagalah pandanganmu
Jagalah pakaianmu
Jagalah akhlakmu
Kuatkan pendirianmu
Andai kata ditakdirkan tiada cinta dari Adam untukmu,
Cukuplah hanya cinta Allah menyinari dan memenuhijiwamu
Biarlah hanya cinta ibu bapakmu yang memberi kehangatan kebahagiaan buat
dirimu
Cukuplah sekadar cinta adik beradik serta keluarga yang akan
membahagiakanmu .

Hawa ..
Cintailah Allah dikala susah dan senang , karena engkau akan memperolehi
cinta dari insan yang juga mencintai Allah .
Cintailah kedua ibubapamu karena kau akan memperolehi keredhaan Ilaahi
Cintailah keluargamu karena tiada cinta selain cinta keluarga ..

Hawa...
Ingatanku yang terakhir . biarlah tangan yang menggoncang buaian ini dapat
menggoncangkan dunia dalam mencari keridhoan Ilahi

Suatu saat ada yang harus pergi
Suatu saat ada yang akan datang
Mungkin yang pergi takkan kembali
Dan mungkin yang datang hanya sebentar .....

Buatmu temanku

Assalamualaikum w.b.t.
Moga dalam rahmat & cinta Allah s.w.t.

Ukhuwwah yg terjalin dlm laman ini sungguh bermakna…Tanpa suara dan tanpa wajah namun tetap merasakan kebersamaan kita. Hampir setiap minggu dan hari kita melayarinya, membelek makluman2, tazkirah mahupun perbincangan semasa. Sesekali kita tersenyum, sesekali kita merenung dan sesekali kita menangis dek tazkirah yg melantun hati. Namun terasa sangat hambar tanpa menatapinya….Itulah tempias Al-Ikhwatul Imaniah (persaudaraan atas dasar iman).
Wahai sahabatku,
Al-Islam itu adalah citarasa, Al-Islam itu adalah kesetiaan, Al-Islam itu adalah perasaan & sentimen. Agama ini bermuamalah dgn jiwa dan hati manusia. Agama ini tidak bermula dgn mempergunakan kekuatan anggota badan, bukan juga dgn mengajak bertengkar dan mencabar, akan tetapi bermula dengan kata2 yg baik dan pandangan yg pengasih.
Sahabat yg disegani,
Alam ini berhajat kepada hati, perasaan dan sentimen. Marilah kita menjadi sbg hati bg alam ini dan kita hidupkannya dgn perasaan dan sentimen. Sesungguhnya manusia yg hidup tanpa hati, perasaan & sentimen, walaupun ia mempunyai falsafah, teori atau pengalaman namun manusia ini tidak akan menjadi manusia yg sebenarnya selagi mereka tidak punya penilaian nafsiah & rohaniah. Sebaliknya ia hanya menjadi manusia robot dan komputer yg memenuhi tugas dan keperluan manusia.Sahabat yg disayangi,
Para Pendukung dakwah pernah berpesan bahawa manusia yg sanggup menjadi rantai penyambung perjuangan dakwah ini perlu berada di puncak kebersihan. Dakwah yg kita cita-citakan ini memerlukan kebersihan hati kita supaya hati kita dapat memberi dan menerima sabar dan bertahan dalam kesabaran, mudah mengampunkan dan bertoleransi, sanggup turun merendah diri ketaraf golongan yg lemah dan sanggup pula membawa mereka ke taraf org2 yg kuat, menghampiri manusia dgn perlahan-lahan supaya mereka tidak lari dan tidak membicarakan hak2 org lain kecuali dgn baik krn kita mencari mereka utk dakwah….
Sahabat yg dirahmati Allah,
Da’I itu menyeru manusia kpd Allah s.w.t. dgn hikmat dan perkataan yg baik. Ssghnya hikmat itu lahir dr hati yg berhubung dgn Allah krn Allah s.w.t. sahajalah yg akan menyalakan lilin hidayat. Kita jangan alpa utk berusaha memenangi hati2 mereka dan berlemah-lembutlah dgn mereka dan persatukanlah hati2 ini dgn ithar, ri’ayah, sabar & cinta.
Buat sahabat2 dikampus,
Al-Ustaz Hassan Al Banna pernah berpesan:”Aku berharap penuh supaya kamu berjaya terus terutamanya dlm pelajaranmu kerana padanyalah akan diperolehi kejayaan utk dakwah.Seorg saudara muslim itu wajib punya kemahiran di dlm satu-satu jurusan hidup. Dakwah kita memerlukan ahli2 ikhtisas ilmiah yg mahir”.
Sahabat sefikrah,
Keyboard yg ditekan bukan sekadar mengisi masa lapang .Namun….Terselit dlm sanubari moga WARKAH yg dilayar ini dapat menjadi titipan bersama yg mampu mengoreksi dan memuhasabah bagi menjana keperibadian yg dikehendaki. Sahabatku yg dihormati…carilah ilmu sebanyak yg terdaya……keperitan mencari dan memiliki itu menyebabkan kita akan menghargai apa yg kita cari. Smmgnya adat manusia akan lebih menghargai apa yg mereka cari…namun di titik akhir usaha kita perlu dikibarkan bendera keredhaan bahawa tidak semua yg kita ingini dan cuba kita capai akan menjadi milik kita… Bukankah kita dituntut utk berusaha….Allah s.w.t. telah berjanji bahawa Dia akan menanyakan usaha kita bukan apa yg kita berjaya capai…????Berusahalah sahabatku dlm apa jua bidang/lapangan selagi tidak menderhakakan syariat…..
Akhir kalam, ana mohon ampun&maaf jika ada bahasa dan ungkapan makluman yg punya kelemahan/kesilapan

Maafkan je

maafkan...
Mengapa sukar untuk memberi maaf apabila hati sudah terguris? Mengapa tidak mahu melupakan disakiti? Mengapa tidak tenang dan sering berdendam apabila dihina dan diumpat? Andainya kita tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain bererti kita belum mempunyai hati yang benar-benar bersih, kita belum menjadi seorang yang rendah hati dam pemaaf. Lunakkan hati dengan renungan ini:

Bila sukar memaafkan kesalahan orang lain bermakna kita ada sifat ego dan sombong yang dimurkai oleh Allah. Siapakah kita yang mahu merasakan diri sebagai 'tuan' dan mahu orang lain sentiasa berbuat baik terhadap kita. Bila ada orang membuat kesilapan, siapakah kita untuk marah, berdendam dan berharap dia akan menerima balasan dari perbuatannya.

Setiap orang ada kelemahan dan kekurangan, termasuk diri kita. Kalau hari ini orang bersalah dengan kita, tidak mustahil suatu hari nanti kita pula tersalah dengan orang. Apakah kita jamin yang kita tidak akan membuat salah dan silap? Kalau kita mahu memaafkan kesalahan kita, pasti orang lain pula mengharapkan kemaafan dari kita.

Ingatlah bahawa semua yang terjadi ini hakikatnya adalah dari ALLAH jua. Segala kelemahan dan kesalahan manusia terhadap kita adalah ujian dari ALLAH. Dia mahu melihat apakah kita dapat menerimanya dengan sebaik-baiknya. Bila kita tetap marah dan tidak mahu memaafkan kesalahan orang lain pada kita ertinya kita marah pada ALLAH. Kita berkata "ALLAH, tidak patut Kau buat aku begini."

Bila orang bersalah dengan kita selidiklah apakah dosa yang kita lakukan sehingga ALLAH takdirkan begitu terhadap kita. Bila sedar akan kesilapan dan dosa kita sama ada terhadap manusia atau kecuian kita pada ALLAH, nanti akan datang rasa 'memang patut dihukum' dan orang yang melakukan kesilapan terhadap kita hanyalah sebagai perantaraan sahaja.

Bila sedar bahawa segala kejahatan manusia terhadap kita merupakan hukum dari ALLAH, seharusnya kita bersyukur kerana dihukum di dunia. Itu juga tanda ALLAH memberi perhatian kepada kita dan mahu mengampunkan dosa-dosa kita di dunia agar terlepas hukuman yang lebih dahsyat di akhirat. Sepatutnya ini menggembirakan kita sehingga mampu untuk kita memaafkan orang yang bersalah.

Seandainya kita tidak mahu memaafkan kesilapan orang, kita tidak untung apa-apa. Apalagi kalau berdendam atau bertindakbalas dan berkasar terhadapnya; maka kita juga akan terjerumus dalam dosa dan mendapat kebencian dari ALLAH S.W.T.

Memberi kemaafan adalah sukar sekiranya kita belum ada sifat kehambaan, yang melihat segala yang berlaku adalah di bawah pentadbiran ALLAH Yang Maha Mengetahui. Kita akan takut untuk marah dan berdendam dengan manusia hanya dengan ujian yang menimpa, kerana bimbang kalau-kalau ujian itu merupakan petanda ALLAH sedang murka terhadap dosa-dosa kita.

RASULLAH S.A.W BERSABDA:

"SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH ORANG YANG LAMBAT MARAHNYA DAN SEGERA PULA REDA APABILA SUDAH MARAH DAN SEJAHAT-JAHAT MANUSIA ADALAH ORANG YANG LEKAS MARAHNYA DAN LAMBAT PULA REDA MARAHNYA ITU."

Matlamat Perjuangan

MATLAMAT PERJUANGAN ISLAM
Matlamat utama perjuangan Islam adalah untuk meninggikan kalimah Allah iaitu dengan terlaksananya syariat-Nya dan tunduknya segala fahaman, agama dan ajaran yang lain. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy’ari r.a. katanya: Sesungguhnya seorang lelaki Badwi iaitu Arab desa datang kepada Nabi s.a.w. dan bertanya: “Wahai Rasulullah! Ada seseorang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan, ada juga seseorang yang berperang untuk membuktikan kejantanannya dan ada pula seseorang yang berperang untuk melihat kemampuannya. Oleh itu, siapakah di antara mereka yang berada di jalan Allah?” Rasulullah s.a.w. menjawab: “Barangsiapa yang berperang demi menegakkan kalimah Allah, maka beliaulah yang berada di jalan Allah.” (Riwayat Muslim)
Allah SWT sendiri menuntut agar agama-Nya ini diletakkan mengatasi segala ajaran yang lain. Tuntutan ini jelas dinyatakan oleh Allah ketika menjelaskan tentang matlamat pengutusan Rasulullah s.a.w. kepada manusia. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
“Dialah (Allah) yang telah mengutus rasulNya dengan hidayah petunjuk dan agama yang sebenar supaya dimenangkanNya atas segala agama walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin.” (al-Saff : 9)
Al-Maududi menyatakan:
“Sebagaimana halnya dengan din-din lainnya, din Allah ini juga menuntut bahawa seluruh wewenang mesti diserahkan kepadaNya semata-mata. Sedangkan semua din yang berlawanan dengannya mesti ditundukkan. Kalau tidak, ia akan dapat menuntut kepatuhan rakyat, kerana dalau din ini telah berlaku, maka tidak akan ada lagi din kerakyatan, kerajaan atau din kaum komunis.”
Tuntutan ini tidak bererti bahawa Islam bertindak memaksa manusia memeluk Islam dan menghapuskan terus ajaran lain secara kekerasan kerana kekerasan dan paksaan tidak akan menghapuskan apa yang ada dalam hati dan fikiran manusia. Ini dijelaskan dalm konsep dan etika peperangan dalam Islam antaranya ialah larangan manakut-nakutkan orang ramai,melampau, membunuh wanita, kanak-kanak, orang tua yang sudah kabur pandangan, paderi-paderi, penjaga gereja, membakar pokok dan membunuh haiwan tanpa maslahah. Demikian juga difahami dari ayat ke 40 Surah al-Hajj:
Maksudnya: “Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah .”
Tuntutan itu sebenarnya adalah supaya Islam mendominasikan seluruh suasana dan kekuasaan pemerintahan agar manusia dapat melihat kehebatan dan keagungan Islam lalu mereka akan menerima Islam sama ada sebagai agama anutan atau sebagai pemerintahan yang adil dengan secara rela. Firman Allah s.w.t. Surah at-Taubah, ayat 40:
Maksudnya:
“Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah orang-orang tinggi.”
Tuntutan menzahirkan agama ini dijelaskan sehinggalah dalam soal peperangan. Tujuan peperangan dalam Islam sendiri adalah untuk memastikan bahawa Islam menjadi penentu dalam percaturan politik dan hidup manusia. Firman Allah s.w.t.:
Maksudnya:
“Dan perangilah mereka (orang-orang kafir) sehingga tiada lagi fitnah dan (sehingga) menjadilah agama itu seluruhnya menjadi semata-mata untuk Allah.” (al-‘Anfal : 39)
Menurut Saiful Islam, maksud dari perkataan ‘perangilah’ adalah agar kekufuran tidak melata dan agar din Allah di atas segala -galanya, sehingga din al-Islam ada di mana-mana.
PERJUANGAN TIDAK BERNOKTAH
Islam sentiasa menghadapi tentangan. Hasil daripada dua factor di atas, lalu timbul pula reaksi di kalangan manusia yang enggan tunduk kepada seruan dakwah Islam. Reaksi itulah yang menyemarakkan lagi pertentangan di antara Islam dengan musuh-musuhnya.
Contoh yang paling ketara daripada sirah Rasulullah s.a.w. ialah apabila baginda berdakwah dengan orang ramai tentang Islam supaya mengucap syahadah La ilaha illa Allah, dua orang lelaki Badwi dari kalangan yang hadir berkata:
Maksudnya:
“Ini adalah perkara yang dibenci oleh raja-raja (pemerintah). Kerana inilah kamu akan diperangi oleh orang-orang Arab dan orang-orang ‘ajam (bukan Arab).”
Peristiwa ini menggambarkan bahawa penentangan terhadap Islam adalah perkara yang sentiasa berlaku sebagaimana ia telah berlaku ke atas nabi-nabi yang terdahulu. Namun faktor utama penentangan itu bukanlah kerana faktor batang tubuh individu atau golongan yang menyeru, tetapi kerana seruan Islam itu sendiri.
Sebagaimana Rasulullah s.a.w. sendiri ditentang bukan kerana peribadi baginda yang sudah terkenal sebagai al-Amin dan pernah diberi kepercayaan menjadi hakim menyelesaikan masalah perletakan Hajar al-Aswad dalam peristiwa banjir besar di Makkah sebelum kenabian baginda s.a.w.
Rasulullah s.a.w. bersabda:
Maksudnya:
“Jihad itu berterusan sejak aku dibangkitkan sehingga umatku yang terakhir membunuh Dajjal.”
KONSEP KEMENANGAN
Kemenangan adalah satu perkara yang sentiasa menjadi matlamat dalam setiap perjuangan. Tidak kira perjuangan itu benar ( haq) atau batil, pejuang itu muslim atau tidak, masing-masing meletakkan harapan untuk mencapai kemenangan dengan berusaha untuk mengatasi yang lain.
Islam mempunyai pandangannya yang tersendiri tentang kemenangan, berbeza dengan konsep kemenangan dalam agama atau ideologi serta fahaman lain. Di dalam al-Quran, Allah s.w.t. menggunakan beberapa istilah kemenangan iaitu al-falah, al- fawz, al-nasr dan al-fath. Masing-masing mempunyai pengertian yang berbeza.
Kemenangan dengan istilah al-falah melambangkan kemenangan yang umum dan menyeluruh meliputi segala aspek individu, masyarakat umum, dunia dan akhirat. Kemenangan al-fawz pula digunakan secara lebih khusus kepada kemenangan atau kejayaan di akhirat. Manakala kemenangan al-nasr pula adalah kemenangan dalam jihad kerana membela agama Allah ke atas musuh-musuhNya.
A. Kemenangan di Dunia
Di dalam al-Quran, golongan yang memperolehi kemenangan dunia (al-nasr) ini disebut sebagai ghalibun dan dzahirun. Ghalibun memberi maksud orang-orang yang mengalahkan, manakala dzahirun bermaksud orang yang menang.
Kemenangan di dunia disebut juga al-fath. Istilah al-fath digunakan oleh al-Quran dalam banyak ayat yang menyentuh tentang kemenangan besar. Contohnya, Allah s.w.t. berfirman dalam Surah al-Fath ayat 1:
Maksudnya:
“Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu (wahai Muhammad) satu jalan kemenangan yang jelas nyata.”
Ulama’ sejarah menggunakan istilah al-fath (pembukaan) di dalam setiap kejayan tentera Islam menawan sesuatu wilayah kerana mengambil pengajaran dari al-Quran. Sifat penaklukan itu bukan pemaksaan dan penjajahan, tatapi ia adalah pendedahan manusia kepada Islam, pemerintahannya dan keadilannya. Kemenangan di dunia dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dinyatakan di dalam Surah al-Nur ayat 55:
Maksudnya:
“Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (wahai Muhammad!) bahawa Dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang- orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa dan Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka dan Dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh).”
Tiga bentuk kemenangan al-nasr yang dijanjikan itu adalah:
a) Mendapat kuasa pemerintahan di muka bumi dengan penguasaan pendukung-pendukung ke atas negara atau wilayah dan memeang tampuk pimpinan.
b) Menguatkan agama Islam dengan mengurniakannya wewenang untuk menentukan kehidupan manusia. Dengan kata lain, Islam menjadi asas kehidupan dan undang-undang dalam negara.
c) Mewujudkan keamanan dalam kehidupan setelah mereka berhadapan dengan pelbagai ancaman, rintangan dan risiko dalam mengharungi perjuangan.
B. Kemenangan di Akhirat
Kemenangan di akhirat (al-fawz) adalah kemenangan yang sbenar. Walaupun pejuang-pejuang Islam itu kalah atau gugur di medan peperangan atau sebarang medan perjuangan lain, namun pada hakikatnya mereka telah beroleh kemenangan. Kemenangan inilah yang menjadi matlamat sebenar di dalam perjuangan Islam.
Allah s.w.t. menawarkan kemenangan di dalam firmanNya dalam Surah al-Saff ayat 10 – 12:
Maksudnya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. (Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman ( syurga) yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga “Adn”. Itulah kemenangan yang besar.”
Berdasarkan ayat di atas, kemenangan di akhirat itu meliputi empat perkara:
a) Mendapat jaminan keselamatan dari azab yang pedih di akhirat
b) Mendapat keampunan dari Allah s.w.t. atas segala dosa yang telah dilakukan
c) Dimasukkah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai
d) Mendapat tempat tinggal yang baik khusus di yurga yang bernama ‘And
C. Kemenangan Adalah Janji Allah
Di dalam Islam, kemenangan adalah suatu yang pasti dan perlu diyakini oleh setiap muslim. Mereka perlu mengimani masa hadapan yang baik dan gemilang untuk Islam. Ini kerana terdapat banyak nas al-Quran dan al-Hadith yang memberitakan bahawa Islam akan berjaya pada suatu hari kelak. Ayat 55 Surah al-Nur tadi dimulakan dengan lafaz wa’ada bermaksud ‘telah menjanjikan’, di mana kemenangan di dunia (al-nasr) telah dijanjikan oleh Allah sebagai satu kemestian kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh apabila tiba masanya. Janji ini bukan sahaja dikhususkan buat umat Muhammad s.a.w., bahkan ia telah dinyatakan oleh Allah s.w.t. sejak zaman Nabi Daud a.s. lagi. Firman Allah s.w.t. dalam ayat ke 105 Surah al-Anbiya’:
Maksudnya:
“Sesungguhnya telah kami wartakan dalam kitab Zabur selepas peringatan bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh.”
Janji Allah s.w.t. ini disebut pula dalam hadith Rasulullah s.a.w.: Maksudnya:
Dari Tamim al-Dari katanya: “Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Akan sampai urusan ini (agama Islam) ke setiap tempat yang sampai padanya malam dan siang. Dan Allah tidak akan membiarkan walau sebuah rumah di Bandar dan perkampungan mahupun di pedalaman melainkan akan dimasukkanNya agama ini melalui kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina. Dengan kemuliaan Allah memuliakan Islam dan dengan kehinaan Allah menghina kekufuran.” Tamim al-Dari menyatakan bahawa aku telah mengalami perkara itu dalam keluargaku, yang Islam mendapat kebaikan, kemliaan dan kehebatan, manakala yang kafir mendapat kehinaan, merasa kerdil dan membayar jizyah.”
Hadith ini menerangkan bahawa agama Islam akan berkembang seluas-luasnya ke setiap penjuru dunia. Janji Allah dan RasulNya ini telah berlaku untuk peringkat pertamanya dengan berlakunya pembukaan-pembukaan negara Islam dan berkembangnya wilayah taklukan Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w. hingga kurun ke-14 Hijrah.
D. Kemenangan Adalah Pertolongan Allah
Persoalan pokok dan perkara pnting yang membezakan konsep Islam terhadap kemenangan dengan konsep-konsep agama, ideology dan fahaman lain adalah unsur pertolongan Allah, Islam amat menitik-beratkan hubungkait manusia Islam dengan Tuhannya dalam perjuangan bahkan dalam setiap aspek kehidupan.
Para pendukung perjuangan Islam sentiasa diingatkan tentang peri pentingnya bergantung kepada Allah dan menyakini bahawa kemenangan hanya datang dari Allah apabila dikehendakiNya. Allah s.w.t. berfirman dalam ayat 10 Surah Ali ‘Imran dan 126 Surah al-Anfal:
Maksudnya:
“Dan tiadalah pertolongan kecuali dari Allah.” (Al-Anfal: 126)
Al-Nasr dalam ayat ini memberi pengertian pertolongan dan kemenangan di dalam perjuangan. Allah s.w.t. mengaitkan persoalan kemenangan dalam ayat ini dengan pernyataan bahawa Allah Yang Maha Perkasa untuk menunjukkan bahawa Dialah yang berkuasa memberi kemenangan kepada orang-orang beriman walaupun jumlah mereka sedikit dan kelengkapan mereka kurang berbanding dengan pihak lawan.
Manakala pernyataan bahawa Allah Maha Bijaksana menegaskan bahawa Dialah yang lebih mengetahui bilakah masa yang paling sesuai untuk mengurniakan kemenangan dan sebab apakah kemenangan itu tidak diberikan dalam semua keadaan.
Setiap pejuang Islam perlu menyakini bahawa kemenangan adalah kurniaan Allah dan bergantung kepada izin dan kehendak Allah. Bila-bila masa Dia boleh mengurniakan kemenangan atau menarik nikmat itu dan memberikan kekuasaan kepada golongan lain.
Justeru, para pejuang Islam perlu mengambil berat hakikat ini agar kemenangan Islam itu dibina atas dasar kefahaman dan penghayatan Islam dalam mengisi kemenangan.
Hakikat ini dinyatakan dalam firman Allah dalam Surah Ali ‘Imran ayat 26:
Maksudnya:
“Katakanlah (wahai Muhammad) Ya Allah! Engkau pemilik segala kekuasaan, Engkau memberi kekuasaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkau mencabutnya dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkau menghina sesiapa yang Engkau kehendaki.”

Wasiat Syed Qutb

MENYELAMI WASIAT SYED QUTB

Saudara!
Seandainya kau tangisi kematianku
Dan kau siram pusaraku dengan airmatamu
Maka di atas tulang-tulangku
Yang hancur luluh
Nyalakanlah obor buat ummat ini
Dan ……
Teruskan perjalanan ke gerbang jaya

Saudara!
Kematianku adalah satu perjalanan
Mendapatkan kekasih yang sedang merindu
Taman-taman di syorga Tuhanku bangga menerimaku
Burung-burung-Nya berkicau riang menyambutku
Bahagialah hidupku di alam abadi

Saudara!
Puaka kegelapan pasti akan hancur
Dan alam ini akan disinari fajar lagi
Biarlah rohku terbang mendapatkan rindunya
Janganlah gentar berkelanan di alam abadi
Nun di sana fajar sedang memancar

Wasiat ini di tulis beberapa ketika sebelum beliau menemui syahid. Jika di baca sekali imbas, tidak akan dapat di fahami sepenuhnya. Tetapi sebaliknya jika dibaca berulang-ulang kali dan cuba menghayati apa maksud yang tersirat di sebalik keindahan bait bait sajak beliau itu maka kita akan dapat merasai kesayuan dan menangisi pemergian beliau - berkorban hatta nyawa demi Islam. Beliau adalah salah seorang mujahid agong abad ke 20 yang syahid di tali gantung kerana mempertahankan ‘Rabbuna’Llah’.

Beliau telah mengorbankan sebahagian besar hidupnya dalam mendalami Al-Qur’an (lebih 10 jam sehari) dengan roh perjuangan dan ketegasan sikap serta pemikiran yang cukup bernas. Hingga kini hasil penulisan beliau yang dibukukan menjadi rujukan kepada setiap peringkat gerakan dan pencinta Islam.

Pesanan akhir beliau dirangkumkan dalam bentuk puisi/sajak dan amat menyentuh perasaaan jika memahami maksud yang tersirat. As-Syahid Syed Qutb mengisytiharkan bahawa tugas tugas beliau di muka bumi ini telah selesai dan telah sampai masanya dia kembali kepada Allah SWT yang sememangnya di nanti-nantikan. Hasil kreativiti dan penulisan beliau telah cukup menjadi saksi beliau di hadapan Allah SWT dan menjadi bekalan dan rujukan kepada pencinta-pencinta Islam yang akan meneruskan perjuangannya.

Pada rangkap pertama, As-Syahid amat pasti bahawa akan ada saudara-mara, sahabat handai dan para dai yang menangisi pemergiannya (kematiannya). Beliau yakin, tangisan itu akan menyalakan semangat atas dasar iman (nyalakan obor buat umat ini) untuk meneruskan perjuangannya hingga berjaya. Perjuangan untuk mendaulatkan Deen Allah di dalam kehidupan tidak akan berkahir, walaupun perjuangannya telah kembali kepada Allah SWT. Pasti ada pejuang lain yang akan tampil mengganti di kalangan Ikhwan yang diproses keimanannya. Beliau amat mengharapkan para pendakwah TERUSkan kewajiban berjihad menegakkan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar hingga berjaya dan sekaigus menumpang Jahiliyah yang bermaharajalela di muka bumi ini. Perjuangan itu ibarat mengenggam bara api sampai menjadi arang (diatas tulang-tulangku yang hancur luluh) dan ibarat lilin yang membakar demi Islam!

Rangkap kedua beliau menyatakan bahawa berakhirnya hayat beliau di tali gantung bukan bermakna beliau telah mati. Sebaliknya beliau masih hidup di sisi Allah SWT.

“Janganlah kamu menyangka orang yang gugur berjuang pada jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup dan diberi rezeki oleh Allah.” (Ali Imran: 169)

“Kematianku adalah satu perjalanan mendapatkan kekasih yang sedang merindu”, merupakan ayat yang sangat indah bunyinya membawa maksud yang menyentuh perasaan. As-Syahid seolah olah memujuk para pendakwah agar tidak terus menangisi kehilangannya. Tidak ada apa yang perlu disedihkan kerana rohnya sedang mengembara (perjalanan) menuju kepada Allah SWT untuk bersama roh roh para anbiya dan para syuhada’ yang sedang menunggunya (kekasih yang sedang merindui).

Pintu-pintu syorga terbuka luas menerima rohnya (taman-taman di syorga Tuhanku bangga menerimaku). Perkataan BANGGA memberi maksud yang amat kuat bahawa segala apa yang disediakan di syorga ternanti-nanti menerima kedatangan dan kehadiran pendakwah sepertinya. Burung-burung merupakan simbolik pada para bidadari atau mala’ikat. Mala’ikat dan para bidadari riang menyambut kedatangannya dan melayaninya sebagai di antara tetamu yang teristimewa di syorga. Ternyatalah bahawa di saat akhir hayatnya, As-Syahid telah terbau harum syorga atau terbayang keadaan syorga menantinya. Dengan keyakinan itu, beliau berani menyatakan bahawa hidupnya bahagia di alam abadi (Bahagialah hidupku di alam abadi).

Dalam rangkap ketiga, beliau menanamkan keyakinan dan semangat terus berjuang bahawa alam ini akan disinari fajar lagi. Tidak mustahil daulah Islam akan tertegak lagi di muka bumi ini. Menurut keyakinannya, “puaka kegelapan pasti akan hancur” bermaksud jahiliyah yang diwakili oleh ‘kuasa besar’ Amerika dan Russia pasti akan tumbang. Karangan beliau ‘Masa Depan di tangan Islam’ (‘Al Mustaqbal Lihaza Al-Din) memperkatakan tentang keyakinan itu. Kenyataan beliau telah dibenarkan oleh reality kini bahawa kerajaan Komunis Russia telahpun tumbang.

Beliau mengulangi lagi tentang keadaan rohnya. Jiwanya pasrah dan rela dibunuh untuk mempertahankan kalimah “Lailaha illallah Muhammadur Rasulullah” agar sentiasa bergema di muka bumi ini. “Biarlah rohku pergi mendapatkan rindunya” merupakan satu penekanan bahawa pengorbanan untuk menegakkan daulah Islam tidak ada ruginya. Walaupun di dunia terasa seperti kerugian, tetapi hakikatnya roh beruntung kerana dapat berkumpul bersama-sama roh yang merinduinya. Roh yang sentiasa di dalam pemeliharaan Allah dan disanjung oleh Allah SWT.